VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY KONÁNÍ AKCE

LET IT ROLL


Právě čtete všeobecné obchodní podmínky („Podmínky“) společnosti Beatworx s.r.o., IČO: 082 62 021, se sídlem Prokopova 148/15, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 315901 („my“ nebo „Pořadatel“).

Jsme pořadatelem festivalů a akcí Let It Roll, které se konají v průběhu celého roku („Akce“). Přes náš web www.letitroll.cz („Web“) si můžete pořídit vstupenky na Akce („Vstupenka“).

Tyto Podmínky se vztahují na následující případy:

 • pokud si kupujete Vstupenku na Akci jako kupující a my vám ji jako prodávající prodáváme a následně jdete na Akci, kterou pořádáme, jako návštěvník,

 • pokud kupujete Vstupenku na Akci jako kupující pro někoho jiného a my vám ji jako prodávající prodáváme, ale na Akci nemáte v plánu na tuto Vstupenku jít;

 • pokud jdete na Akci, kterou pořádáme, jako návštěvník, ale Vstupenku vám koupil někdo jiný.

Ve všech třech případech spolu uzavíráme smlouvu o využití volného času („Smlouva“). 

Doporučujeme, abyste si Podmínky přečetli celé. Pokud se vám do toho z nějakého důvodu nechce, připravili jsme pro vás shrnutí těch nejdůležitějších bodů.

 • Naše Akce jsou přístupné pouze pro návštěvníky od 18 let.

 • Vstupenky jsou zpravidla nepřenosné.

 • Některé naše  Akce jsou bezhotovostní, využíváme systém NFCtron. Před Akcí se vždy ujistěte, zda na ní můžete platit jen prostřednictvím NFCtron anebo i jinými způsoby jako je hotovost nebo platba kartou.

 • Je důležité, abyste v Objednávce zadávali přesné, správné a pravdivé údaje. Jinak vám nemusí být Vstupenka vůbec doručena.

 • Smlouva je uzavřena okamžikem odeslání potvrzení o přijetí Objednávky (Objednávku popisujeme v Podmínkách dále) z naší strany. 

 • Na Akci jste povinni dodržovat návštěvní řád i pokyny organizátora. Jinak můžete být z Akce vykázáni.

 • Máme právo na změnu programu Akce.

 • Obvykle máte coby spotřebitel, který nakupuje na internetu, právo na odstoupení od smlouvy uzavřené přes internet na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od doručení zboží. Při zakoupení Vstupenek ale toto právo nemáte, protože Akce se má konat v určitém datu. Na Smlouvu se tedy vztahuje zákonná výjimka. Vstupenky tedy nejsou refundovatelné.

 • Pokud zvolíte možnost rezervace Vstupenky a Vstupné nedoplatíte včas, záloha, kterou jste za rezervaci zaplatili, propadá.

 • Máte-li jakýkoli dotaz, napište nám e-mail na info@beatworx.cz. Jsme tu pro vás a rádi vám s čímkoli pomůžeme.

 • Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Víc o tom, jak je zpracováváme, se můžete dozvědět tady


1. Jak si objednat Vstupenku?

1.1 Výběr Vstupenky. Na Webu si vyberte, o jakou Akci a v jakém termínu máte zájem a přidejte Vstupenku na ni do košíku. U některých Akcí může být nastavený maximální limit Vstupenek, který si může jeden kupující zakoupit.

1.2 Platforma Easol. Pro prodej vstupenek využíváme platformu Easol.  Pro nákup Vstupenky si na této platformě můžete vytvořit svůj účet. 

1.3 Objednání zboží. Objednávkový formulář obsahuje informace o Vstupence, Vstupném, údaje o vás a další informace o Smlouvě („Objednávka“). Před odesláním Objednávky můžete libovolně kontrolovat a případně měnit jakékoliv údaje. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Přejít k platbě“. Údaje uvedené v Objednávce považujeme za správné. Je nezbytné, abyste před odesláním Objednávky vyplnili všechny svoje údaje a potvrdili, že jste se seznámili s těmito Podmínkami souhlasíte s nimi a zavazujete se jimi řídit. 

1.4 Potvrzení Objednávky. Po obdržení Objednávky vám její přijetí potvrdíme prostřednictvím e-mailu („Potvrzení“) a spolu s Potvrzením vám zašleme i tyto Podmínky ve formátu pdf. Smlouva je uzavřena okamžikem odeslání Potvrzení. Při neobvyklém charakteru Objednávky jsme oprávněni vás požádat o dodatečné potvrzení Objednávky, v takovém případě je mezi námi Smlouva uzavřena okamžikem obdržení vašeho potvrzení. 

1.5 Údaje v Objednávce. V Objednávce jste povinni uvádět pravdivé a úplné informace; v případě sdělení neúplných nebo nepravdivých informacích neodpovídáme za tím způsobenou škodu (třeba, že nebudete vpuštěni na Akci). Jste odpovědni za aktualizaci všech svých údajů a v případě jejich změny jste povinni nám takovou změnu oznámit, pokud to ještě může mít na Smlouvu vliv. V případě, že nám změny nenahlásíte, a Vstupenka vám nebude doručena anebo vám nebude umožněn vstup na Akci, nesete veškerá rizika s tím spojená. 

1.6 Náklady na komunikaci na dálku. Náklady, které vám vzniknou v souvislosti s komunikací na dálku, jako například náklady na internetové připojení, si hradíte sami. Tyto náklady se nijak neliší od základní sazby operátora nebo poskytovatele internetového připojení.

1.7 Odstoupení od Smlouvy z naší strany. Od Smlouvy jsme oprávněni odstoupit, a to zejména z důvodu nedostupnosti nebo vyprodání Vstupenek. Neprodleně vás v takovém případě informujeme e-mailem a do 14 dnů vám vrátíme všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které jsme od vás na základě této Smlouvy přijali, a to stejným způsobem, případně způsobem, na kterém se dohodneme.

1.8 Informativní charakter Webu. Akce inzerované na Webu mají především informativní charakter.


2. Jak Vstupenka funguje?


2. 1 Vstupenka. Vstupenka vás opravňuje ke vstupu na Akci.

2.2 Nepřenosnost Vstupenky. Vstupenka je nepřenosná a pokud je na ní uvedeno jméno, vstup na Akci vám může být umožněn po předložení Vstupenky a současného prokázání své totožnosti. Za poplatek může být jméno na Vstupence změněno, více se dočtete zde.


3. Jak nám za Vstupenku zaplatíte?

3.1 Vstupné a DPH. Na Webu je vždy uvedena cena, kterou jste povinni za Vstupenku uhradit („Vstupné“) včetně DPH a veškerých dalších daní a poplatků. Jsme plátcem DPH. 

3.2 Způsoby platby. Vstupné uhradíte prostřednictvím platební brány Stripe. Vstupné se považuje za uhrazené okamžikem připsání příslušné částky na náš účet nebo doručením potvrzení o provedení transakce.

3.3 Rezervace Vstupenky. Pokud si nejste vaší účastí na Akci zatím jistí, ale nechcete přijít o místo pro případ, že by se Akce vyprodala, můžete si Vstupenku jen zarezervovat, zaplatit zálohu („Záloha”) a celkovou cenu Vstupného doplatit později. V takovém případě zvolte během objednávkového procesu možnost rezervace Vstupenky. Rezervace Vstupenky není zpoplatněna žádnými dalšími poplatky.

3.4 Počet Záloh. Pokud objednáváte Vstupenku dostatečně dlouhou dobu před konáním Akce, může být Záloha rozložena i na několik nižších Záloh. Rozumíme totiž tomu, že několik měsíců před Akcí nechcete hradit vysokou Zálohu, která může propadnout, když ještě neznáte své plány a nevíte, zda se Akce budete moct zúčastnit. Podrobnosti se vždy dozvíte v Objednávce / e-mailem / ve svém zákaznickém účtu.

3.5 Doplacení Vstupného v případě rezervace. Pokud jste zvolili možnost rezervace a uhradili jste Zálohu, je třeba nejpozději do dne, který je uveden v potvrzení Objednávky, uhradit celé Vstupné. Záloha se započítá na celkovou cenu Vstupného, a tak doplatíte rozdíl mezi Zálohou a celkovým Vstupným. Tento doplatek se automaticky strhne z vaší karty, kterou jste zadali při Objednávce Vstupenky. Stejný postup se použije na platbu druhé Zálohy.

3.6 Nemožnost stržení druhé Zálohy nebo doplatku na Vstupné v případě rezervace Vstupenky. Pokud nebude možné strhnout druhou Zálohu nebo doplatek na Vstupné z vaší karty napoprvé, pokusíme se platbu zpracovat znovu. Pokud platbu znovu nebude možné zpracovat, zašleme vám upozornění e-mailem a pokusíme se provést platbu ještě potřetí (v týdenních intervalech). Pokud ani takto nebude možné platbu provést, budeme vás kontaktovat e-mailem s žádostí o zadání alternativní platební metody (karty) ve vašem zákaznickém účtu. Tato karta musí být vedena na jméno vás jako původního kupujícího Vstupenky. V případě, že nám tuto alternativní kartu nesdělíte nebo přes ni nebude možné provést platbu do 10 dní od naší výzvy k poskytnutí alternativní platební metody, vaše rezervace Vstupenky bude zrušena. Již uhrazenou Zálohu v takovém případě nevracíme.

3.7 Termín platby. Pokud platbu Vstupného nebo první Zálohy neprovedete do 48 hodin od odeslání Objednávky, od Smlouvy odstupujeme automaticky tak, že bude vaše Objednávka automaticky zrušena.

3.8 Daňový doklad. Pro každou platbu vám vystavíme potvrzení o platbě. Zašleme vám ho na e-mail, který jste uvedli v Objednávce. 

3.9 Chyba v Ceně. Pokud by došlo ke zjevné chybě v uvedeném Vstupném (např. Vstupenky, které na Webu prodáváme za méně než 30 % ceny obvyklé), nejsme povinni Vstupenku s takto zjevně chybně uvedeným Vstupným dodat. V případě, kdy již mezi námi byla uzavřena Smlouva s takto chybným Vstupným, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit. O chybě vás bez zbytečného odkladu samozřejmě informujeme a zašleme vám na e-mail novou nabídku. Ta se považuje za nový návrh Smlouvy, Smlouva je pak v takovém případě uzavřena až vaším potvrzením, že s novou výší Vstupného souhlasíte. 

3.10 Slevy. Případné slevy není možno kombinovat.


4. Jak vám Vstupenku doručíme?

4.1 Způsob doručení. Vstupenku vám doručíme v elektronické podobě na e-mail, který jste uvedli v Objednávce, a to zhruba 14 dní před Akcí. Pokud máte na platformě Easol založený zákaznický účet, Vstupenku najdete i v něm a budete si ji moci stáhnout také zhruba 14 dní před Akcí.

4. 2 Chybný e-mail.  Pokud jste v Objednávce zadali chybný e-mail, napište nám e-mail a dohodneme se, jak situaci řešit. Pokud by se ale stalo, že by Vstupenka zaslaná na chybně zadaný e-mail byla uplatněna, neodpovídáme za způsobenou škodu a nejsme povinni vám zaslat Vstupenku znovu ani vám vydat novou Vstupenku. Řešení této situace může být zpoplatněno. Konkrétní náklady vám ale dáme vědět předem.

4.3 Kontrola Vstupenky. Pokud jste si založili na platformě Easol svůj uživatelský účet,  doporučujeme vám Vstupenku zkontrolovat – zda je na ní uvedeno správné jméno a že je na správnou Akci, na kterou jste si přáli Vstupenku koupit.


5. Za jakých podmínek můžete Vstupenku přeprodat?

5.1 Přeprodej Vstupenky. Rozumíme, že někdy plány nevyjdou a potřebujete Vstupenku prodat někomu jinému. Přeprodat Vstupenku je možné jen přes platformu Easol ve vašem zákaznickém účtu a přeprodej může zahájit jen ten, kdo vyplnil a odeslal Objednávku konkrétní Vstupenky. Vstupné za Vstupenku, kterou chcete přeprodat, musí být plně uhrazené. 

5.2 Zadání přeprodeje. Vstupenku, kterou chcete prodat dál, označte ve Vašem zákaznickém účtu Easol. Zadejte všechny potřebné informace. Upozorňujeme, že my ani Easol nezaručujeme, že se Vstupenka prodá.

5.3 Vrácení Vstupného. Pokud se Vstupenka prodá v souladu s našimi Podmínkami i podmínkami Easol, provozovatel platformy Easol vám zašle Vstupné, od kterého odečte manipulační poplatek za přeprodej Vstupenky, na váš účet.

5.4 Podmínky Easol. Vezměte prosím na vědomí, že přeprodej Vstupenek se řídí i podmínkami platformy Easol, které najdete přímo na platformě.


6. Proč nemůžete od Smlouvy odstoupit do 14 dnů od doručení Vstupenek?

6.1 Nemožnost odstoupení od Smlouvy. Obvykle platí, že pokud coby spotřebitel uzavíráte smlouvu přes internet anebo jinak distančně (třeba po e-mailu nebo telefonu), máte právo od ní odstoupit do 14 dnů od doručení zboží. Naše Smlouva je ale výjimkou, protože jde o smlouvu o využití volného času, kdy se Akce koná v určitém datu nebo období. Od Smlouvy, kterou spolu uzavíráme, odstoupit nemůžete. Proto k Podmínkám ani nepřikládáme formulář pro odstoupení od Smlouvy. Znamená to, že je Vstupenka nevratná, ale případně ji můžete přepsat na další osobu.


7. Jak se chovat na Akci? Jaká jsou další pravidla pro konání Akce?

7.1 Vstup na Akci. Vstup na Akci vám bude umožněn na základě předložení platné Vstupenky. Vstupenka se stává mimo jiné neplatnou okamžikem jejího ověření našimi pracovníky u vstupu na Akci. Pokud jste si u nás nezakoupili Vstupenku vy, ale někdo jiný ji koupil pro vás, Smlouva mezi námi vzniká okamžikem vašeho vstupu na Akci. V takovém případě se na vás vztahují práva a povinnosti Podmínek, které ze své povahy vznikají po vstupu na Akci (pravidla pro chování na Akci apod.). Nevztahují se na vás ale práva a povinnosti související s nákupem Vstupenky přes Web, tato práva má ten, kdo Vstupenku koupil.

7.2 Ověření věku. Při vstupu na Akci ověříme i váš věk a to, zda se vaše jméno a příjmení shoduje se jménem a příjmením na Vstupence. Pokud nebudete splňovat věkový limit pro vstup na Akci anebo se vaše jméno a příjmení nebude shodovat se jménem a příjmením na Vstupence, nebudete na Akci vpuštěni.

7.3 Páska. Po předložení a ověření platné Vstupenky obdržíte identifikační pásku, kterou jste povinni nosit viditelně (například na zápěstí). Páska vás opravňuje ke vstupu do areálu Akce s možností kdykoliv jej opustit a zase se vrátit (toto neplatí pro akce s jednorázovým vstupem - informace budou poskytnuty u vstupu na akci nebo na našich webových stránkách).

7.4 Vyloučení z Akce. Pokud se budete na Akci chovat jakkoliv nevhodně (nevhodnost posuzujeme my), budete z Akce vykázáni bez nároku na vrácení Vstupného či slevy te Vstupného. Za nevhodné chování považujeme zejména chování, které je v rozporu se standardy slušného chování anebo je jakkoliv urážlivé nebo obtěžující vůči třetím osobám anebo porušuje tyto Podmínky.

7.5 Návštěvní řád, pokyny organizátorů. Na každé z našich Akcí platí návštěvní řád. Najdete ho na Webu a ve zkrácené verzi i při vstupu na Akci a jste povinni ho dodržovat. Pokud návštěvní řád nebo pokyny organizátora porušíte, můžete být z Akce vykázáni bez nároku na vrácení Vstupného nebo jeho části.

7.6 Změna programu. Máme právo jakkoliv změnit nebo upravit program Akce. V takovém případě nemáte nárok na vrácení Vstupného.

7.7 Změna místa. Máme právo na změnu místa Akce. V takovém případě vás budeme o novém místě konání Akce informovat e-mailem. 

7.8 Změna termínu. Máme právo na změnu termínu Akce. V takovém případě vás budeme o novém termínu informovat a pokud vám nebude vyhovovat, máte právo od Smlouvy odstoupit. Informaci o tom, že od Smlouvy z důvodu změny termínu Akce odstupujete, nám pošlete e-mailem spolu s číslem vaší Vstupenky a s informací, na jaký účet si přejete vrátit Vstupné. Pokud bude vaše odstoupení od Smlouvy oprávněné, vrátíme vám Vstupné do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení, a to na účet, který jste uvedli a Vstupenku zneplatníme. V případě, že dojde ke změně termínu Akce z důvodu nezávislého na naší vůli v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), máte právo pouze na výměnu Vstupenky za poukaz na jinou naši Akci.

7.9 Zrušení Akce. Pokud bude Akce zrušena, budeme vás o tom informovat e-mailem, který jste zadali v Objednávce. V takovém případě vám vrátíme Vstupné do 30 dnů od odeslání informací o zrušení Akce na bankovní účet, ze kterého jste nám Vstupné uhradili. V případě, že dojde k úplnému zrušení Akce z důvodu nezávislého na naší vůli v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), máte právo pouze na výměnu Vstupenky za poukaz na jinou naši Akci.

7.10 Související náklady. V případě zrušení Akce, změnu termínu Akce nebo místa konání Akce či jiných změn týkajících se Akce nemáte nárok na proplacení žádných nákladů, které jste v souvislosti s tím museli vynaložit (například proplacení jízdného).

7.11 Cashless Akce. Některé naše Akce jsou bezhotovostní, využíváme systém NFCtron. Je tedy třeba si nabít peněžní prostředky přes tento systém, abyste mohli na Akci platit a kupovat si občerstvení nebo merchandise. Vždy si před Akcí ověřte, jak na ní můžete platit.

7.12 Fotografie. Na Akci jsou oprávněni fotografovat pouze ti, kdo k tomu mají naše výslovné povolení. Pokud se nedohodneme jinak, vy toto povolení nemáte.

7:13 Zdravotní stav. Před vstupem na Akci jste povinni důkladně zvážit svůj zdravotní stav a to, zda jste schopni se Akce zúčastnit.

7.14 Právní předpisy. Na Akci jste povinni dodržovat právní předpisy.

7.15 Návykové látky, kouření, oheň a zvířata. Na Akci je zakázáno požívání jakýchkoliv návykových a psychotropních látek, kromě alkoholických nápojů, které se prodávají přímo v areálu Akce. V uzavřených prostorách areálu Akce je zakázáno kouřit. V areálu Akce je zakázána manipulace s otevřeným ohněm. Na Akci není povolen vstup zvířatům.

7.16 Vaše odpovědnost. Každý návštěvník Akce je plně zodpovědný za škodu, kterou způsobí sobě, nám nebo třetím osobám během konání Akce.

7.17 Naše odpovědnost. V plném rozsahu odpovídáme za škodu způsobenou na přirozených právech člověka (třeba na zdraví anebo na životě) a za škodu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. V ostatních případech odpovídáme jen za přímé škody do výše uhrazeného Vstupného. Neodpovídáme za náhradu ušlého zisku, náhradu nemajetkové újmy anebo za náklady na pořízení náhradní služby nebo produktu (pokud nejde o případy, které není možné podle platných právních předpisů vyloučit). Neodpovídáme ani za škody vzniklé v souvislosti případ neočekávané a nepředvídatelné události, kterou jsme nemohli odvrátit a kterou jsme nezavinili nebo v jejich důsledku. Neneseme žádnou odpovědnost na vnesené věci do areálu Akce, pokud tyto věci nebyly uložené na místě k tomu určeném.


8. Jaká máte práva v případě, že má Akce vady?

Jak Akci reklamovat?

8.1 Vady Akce. Pokud si koupíte Vstupenku a Akce má nějaké vady (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá smluveným podmínkám), můžete uplatnit reklamaci v souladu se zákonem.

8.2 Jak reklamovat. Reklamaci nám zašlete na e-mail anebo dopisem na naši adresu. Prosíme, uveďte k reklamaci vaše kontaktní údaje, popište nám, co reklamujete, jak chcete reklamaci vyřídit a že jsme vám služby Akce poskytli. Při uplatnění reklamace vám vydáme elektronické potvrzení, ve kterém uvedeme datum uplatnění reklamace, její obsah a požadovaný způsob vyřízení a vaše kontaktní údaje.

Co můžete požadovat?

8.3 Vaše nároky. Pokud dokážeme vadu odstranit, můžete po nás chtít (1) opravu, (2) doplnění toho, co chybí, nebo (3) žádat přiměřenou slevu ze Vstupného. 

8.4 Pokud nejde vada odstranit. Pokud vadu odstranit nedokážeme, můžete po nás chtít (1) přiměřenou slevu ze Vstupného, nebo (2) odstoupit od Smlouvy. 

Do kdy můžete reklamovat?

8. 5 Lhůta pro reklamace. Vadu musíte vytknout co nejdříve poté, co ji zjistíte, nejpozději však do 6 měsíců od převzetí plnění. Při uplatnění reklamace vám vystavíme reklamační protokol. 

Jak probíhá vyřízení reklamace?

8.6 Reklamaci vyřídíme a vadu odstraníme co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od té doby, co ji uplatníte, pokud se s vámi písemně nedohodneme na tom, že to bude trvat déle. Pokud 30denní lhůtu pro vyřízení reklamace nestihneme, můžete odstoupit od Smlouvy. U oprávněné reklamace vám náleží úhrada nezbytně nutných nákladů, o kterou nás musíte požádat nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro vytknutí vady. Po vyřízení reklamace vám vystavíme potvrzení o vyřízení reklamace.

Co když se něco neočekávaně stane?

8.7 Vadou plnění není překážka způsobená vyšší mocí, tedy okolnostmi, jejichž vznik, průběh nebo následek není závislý na naší vůli, činnosti nebo postupu.

V jakých případech nejde o vady Akce?

8.8 Vstupenky zakoupené jinde než přes Web. Nijak neodpovídáme za Vstupenky zakoupené jinak nebo přes jiné kanály, než je Web. Po předložení Vstupenek, které jste zakoupili od jiných osob nebo přes jiné kanály, než je Web, nemusíte být na Akci vpuštěni.

8.9 Poškození Vstupenky. Pokud Vstupenku jakkoliv poškodíte, znehodnotíte anebo zneplatníte, nemáte nárok na poskytnutí nové Vstupenky, vpuštění na Akci ani na vrácení Vstupného či slevu ze Vstupného.

8.10 Změna programu. Jak uvádíme výše, změna programu je vyhrazena. Z toho důvodu není možné změnu programu Akce považovat za vadu Akce.

8.11 Subjektivní očekávání. Vadou Akce také není to, že nedostála vašemu subjektivnímu očekávání a nesplnila vaše představy.

A co když je něco se Vstupenkou?

8.12 Chyby na Vstupence. Pokud jsou na Vstupence nějaké chyby, které nebyly způsobeny tím, že byste vy v Objednávce zadali chybné údaje, a způsobili jsme je my, dejte nám o tom vědět a my je bezodkladně napravíme. 


9. Jaké máme navzájem další práva a povinnosti?

9.1 Stížnosti. Vyřizování vašich stížností zajišťujeme prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy. Informaci o vyřízení vaší stížnosti vám zašleme na vaši emailovou adresu.

9.2 ČOI. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00, Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.adr.coi.cz. Řešení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili své právo poprvé.

9.3 Evropská platforma pro řešení sporů. Při řešení sporů ze Smlouvy je možné využít online platformu nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

9.4 Oprávnění a úřady. K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

9.5 Komunikujeme e-mailem. Veškerou písemnou korespondenci si můžeme doručovat e-mailem. 


10. Co říci závěrem?

10.1 Autorská a další práva. Nenabýváte žádná naše práva duševního vlastnictví anebo práva třetích osob, a to zejména autorská práva, průmyslová práva a ani vám není udělena jakákoli licence či jiné povolení k užití názvů, znaků, symbolů, log, značek a jiných znaků Akce.

10.2 Podmínky a Smlouva. Tyto Podmínky se vztahují na Smlouvy uzavřené mezi námi a vámi prostřednictvím Webu. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. V případě rozporu mezi Podmínkami a Smlouvou mají přednost ujednání obsažená ve Smlouvě.

10.3 Změna Podmínek. Tyto Podmínky a jejich znění můžeme měnit a doplňovat, jejich aktuální znění najdete vždy na Webu. Změnami ale nejsou dotčeny práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. 

10. 4 Jazyk a právo. Tyto Podmínky jsou v českém jazyce a v českém jazyce se uzavírá i Smlouva mezi námi. Smlouva a Podmínky se řídí českým právem. Jedná se zejména o zákon č. 89/2012, Sb., občanský zákoník, ve znění posledních předpisů a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Pokud vztah založený Smlouvou (včetně Podmínek) obsahuje zahraniční (mezinárodní) prvek, pak jsme si sjednali, že vztah se řídí českým právem. To nemá vliv na práva, která máte jako spotřebitel na základě platných právních předpisů. 

10.5 Archivace Smlouvy. Potvrzení o uzavření Smlouvy vám zašleme e-mailem. Samotnou Smlouvu včetně těchto Podmínek archivujeme v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Pokud ji potřebujete, napište nám a my vám ji rádi zašleme.

10.6 Práva k Webu. Všechna naše práva k Webu, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží nám. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat Web nebo jeho část bez našeho souhlasu anebo v rozporu s jejich účelem – tedy za účelem zakoupení Vstupenky. Neneseme žádnou odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webu nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jejich určením. 

10.7 Kodexy chování. Nejsme ve vztahu k vám vázáni žádnými kodexy chování. 


Tyto Podmínky platí od 28. 5. 2024.