Rollin’ Green

JAK SE STARÁME O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Z našich domovů, přes kancelář Beatworx, až na festival! Jsme si vědomi toho, že to, co děláme, může v některých ohledech škodit životnímu prostředí. Proto chceme, aby naše kroky byly co nejmenší zátěží pro životní prostředí, a účastníme se ekologických postupů, které mají smysl a vrací to zpět životnímu prostředí. Tuto rovnováhu musíme udržovat.

2022

Eco Camp

Oddělená zóna v kempu pro ty, kteří preferují udržitelnějším prostředí a mít možnost pohodlněji třídit veškerý odpad.

2021

Let It Roll Save The Rave

Třídicí linka , která je přímo na místě konání festivalu, pomáhá lépe třídit celkový odpad z festivalu. Linka třídí plasty a PET, hliník, organický odpad a gastroodpad. Papír a sklo se sbírají pouze v areálu festivalu a putují rovnou do určených kontejnerů.

2020

získání grantu na od TAČR na projekt: Enviromentální behaviorální výzkum chování účastníků hudebních festivalů (společně s ČZU a UK)

Výzkum chování účastníků hudebních festivalů (společně s ČZU a UK) a zahájení spolupráce s Dewii - ambasadorem programu Rollin' Green

2019

Zrušení používání jednorázových brček na festivalu


chill out zóna z PET lahví (upcyklovaných z odpadu z loňského roku) vyhrála v soutěži se sochou Kaleidoskop z PET lahví z festivalu 2018.

2018

Zavedení kompostovatelného nádobí


Talíře z palmových listů a příbory ze dřeva ve spolupráci s ČZU, Fakultou životního prostředí.

2017

Představení třídících popelnic a GREEN POINTŮ

2014

Představení znovupoužívatelných kelímků

NÁŠ PROJEKT ROLLIN’ GREEN

Naši ekologickou a environmentální iniciativu jsme zastřešili projektem Rollin' Green. Zabýváme se především tím, jak co nejvíce chránit životní prostředí před festivalem, během něj i po něm a snížit tak naši ekologickou stopu. Některé aktivity, které v rámci projektu děláme, jsou pro vás - naše fanoušky - neviditelné, abyste si festival maximálně užili. Proto na festivalu najdete náš Rollin' Green Point, kam se můžete přijít informovat o našem projektu a o tom, jak můžete přispět k jeho úspěchu. Je pro nás také důležité vás v této oblasti vzdělávat, proto máte možnost zúčastnit se našich workshopů, které v Rollin' Green Pointu pořádáme.


V JAKÝCH OBLASTECH SE SNAŽÍME POMOCI?

 • Třídění a odstranění odpadu
 • Snížení uhlíkové stopy
 • Snížení spotřeby vody
 • Recyklace, opětovné použití a upcyklace


TŘÍDĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADU

První oblastí, kterou se v projektu zabýváme, je odstraňování a třídění odpadu. Jako festivalové město vytvoříme za 3 dny až 80 tun odpadu. S každým dalším ročníkem festivalu se nám díky vaší aktivní spolupráci daří toto číslo snižovat a zároveň ještě lépe třídit.

 • Na "green points" na festivalu třídíme plastové a PET lahve, hliník, bioodpad a gastroodpad. Nyní na festivalu nenajdete koš na papír - festival neprodukuje téměř žádný čistý použitý papír, který by se dal recyklovat. Místo toho třídíme papír v backstage, včetně skla z barů.
 • Na festivalu nenajdete plastová ani jiná brčka. Nedělá nám problém se bavit i bez nich a ušetřit tak další odpad.
 • Jídlo se podává na biologicky rozložitelném nádobí z palmových listů a příbory jsou vyrobeny z obnovitelných materiálů, konkrétně ze dřeva, které lze po použití kompostovat. Díky tomu šetříme další jednorázové plasty.
 • Naši stánkaři třídí použitý olej a gastroodpad do speciálních kontejnerů, čímž zajišťují efektivní likvidaci a zabraňují kontaminaci tříděného odpadu.
 • V potravinových zónách jsou umístěny kontejnery na gastroodpad, do kterých třídíme nádobí z palmových listů včetně příborů a ubrousků.

KAM PUTUJE ODPAD Z FESTIVALU?

 • Hliníkový šrot (např. plechovky) putuje do automobilového průmyslu, kde se zpracovává a používá na výrobu karoserie nebo ráfků kol.
 • Bioodpad, včetně desek z palmových listů, putuje do kompostáren a bioplynových stanic. Kompostárny odpad zpracovávají a využívají jej k hnojení dalších plodin a bioplynové stanice vyrábějí bioplyn, který se využívá k výrobě tepla nebo energie.
 • Separovaný odpad (plast, sklo, papír) putuje do specializovaných zpracovatelských firem, které odpad správně zpracují a následně nabídnou jeho recyklát k dalšímu využití.
 • Použitý olej od stánkařů se shromažďuje ve speciálních nádobách a následně se předává specializované společnosti, která jej využívá k výrobě metylesteru (přidává se do nafty jako biopalivo). Další využití je v kosmetickém průmyslu, gumárenském průmyslu a samozřejmě v chemickém průmyslu.
 • Z některých použitých festivalových PVC bannerů se vyrábí upcyklované zboží, které si můžete zakoupit v našem e-shopu: https://shop.beatworx.cz/produkt/kapsa-na-doklady-eko/.
 • Stany a spacáky, které jsou v použitelném stavu a jsou předány do informačního stánku na festivalu, jsou darovány sociálnímu zařízení Armády spásy.

SNÍŽENÍ UHLÍKOVÉ STOPY

Uhlíková stopa vypočítává množství skleníkových plynů, které se uvolňují do ovzduší při určité lidské činnosti. Konkrétně v souvislosti s festivalem se jedná například o jízdu autem, let letadlem nebo jinou činnost, při níž se spotřebovává energie (výroba zboží). Vysoká uhlíková stopa škodí klimatickým změnám, a proto se snažíme, aby byla co nejnižší.

 • Zajišťujeme SHUTTLE BUSY, které můžete využít k dopravě na festival.
 • Na festivalu najdete půjčovnu kol, kterou můžete využít k dopravě po areálu.
 • Při nákupu letenek přispíváme na tzv. offsetovou kompenzaci*.

* Kompenzace kompenzací neguje stejné množství emisí skleníkových plynů, které vypouštíme do atmosféry. Kompenzace vznikne buď financováním výsadby zeleně, nebo podporou obnovitelných zdrojů energie (soláry, větrníky, biomasa).

SNÍŽENÍ SPOTŘEBY VODY

V roce 2022 jsme na festivalu zvýšili počet tzv. vodních vaků, které nám umožňují předzásobit se vodou na dobu konání festivalu. Většinu vody je tak nyní možné čerpat z místního vodovodu. Tím se snižuje množství vody dovážené v cisternách z okolních měst. I přesto se snažíme vodou šetřit, proto prosíme, šetřete s námi - např. pijte vodu při čištění zubů.


 • Postupně umisťujeme na festival kohoutky s časovačem, který automaticky vypíná vodu.
 • Místa s běžnými ručními kohoutky hlídá dobrovolník. Tím, že sami zodpovědně zastavíte vodu, když se nepoužívá, nám pomůžete šetřit vodou. Zajímavost - vypnutím vody při čištění zubů ušetříte 560 litrů vody týdně.


RECYCLING/UPCYCLING

Správné třídění zahrnuje také správnou likvidaci separovaného odpadu. Nejlepším řešením je použít danou věc několikrát, tj. recyklovat ji tak, aby nesloužila jen jednou (např. papírová taška). Když to u něčeho není možné, je čas na "upcyklaci", což je vylepšení stávající věci pro jiný, třeba i odlišný účel.


 • Některé materiály použité na stavbu pódia (PVC bannery) jsou recyklovány a použity na výrobu ekologického zboží, takže si můžete koupit kousek festivalu (pouzdro na sluneční brýle, obal na láhev nebo peněženku přes rameno).
 • Sbíráme a darujeme stany a spací pytle zanechané na festivalu lidem v nouzi.
 • V roce 2018 se na festivalu třídil plast, který se i díky platformě CYRKL stal PET vláknem pro 3D tisk (= materiál zpracovaný po recyklaci PET a určený k dalšímu použití). Z něj vznikla socha Kaleidoskop, která se stala vítězným návrhem soutěže Fakulty architektury ČVUT v Praze a Ministerstva průmyslu a obchodu. Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně byla tato socha vydražena za 160 000 Kč.

Naše čísla v tunách

Year 2017 2018 2019 2022*
Communal waste 104 94.8 65.5 58.98
Plastics and PET 2,8 2,28 2,88 8,06
Paper 1 0,74 1,98 2.162*
Glass 2 3 0.8 1,02*
Bio & gastro waste 0.72 1,345 1,26 4,26
Total 111,43 102,39 74,42 74,48

* in 2022, the festival had the highest attendance and also saw the first use of a sorting line at the festival site

** in 2022, paper was sorted only from behind the festival

*** glass is collected before entering the festival and from the bars; it is forbidden to bring glass into the festival

NAŠE CÍLE

 • Zaměřit se na nesprávnou likvidaci cigaretových nedopalků - vzhledem k tomu, že se nedopalky rozkládají až 15 let a velmi znečišťují životní prostředí, rádi bychom na festivalu zavedli dostatek popelníků.
 • Festival bez jednorázových plastů - tj. bez brček, plastových lahví, jednorázových kelímků, nádobí a příborů.
 • Snížit spotřebu fosilních paliv a uhlíkovou stopu prostřednictvím sdílení aut, veřejné dopravy nebo ekologických taxíků.
 • Zpracování veškerého bioodpadu a gastroodpadu pro další využití na festivalu.
 • Snížit spotřebu vody. Nainstalovat časovače a perlátory na všech místech festivalu.
 • Vzdělávat návštěvníky k vyšší odpovědnosti k životnímu prostředí prostřednictvím workshopů a diskusí.

SLOŽENÍ ODPADU

 • 2,28 tuny vytříděného plastu ušetřilo 0,9 km přírodních zdrojů
 • Vytříděním 740 kg papíru byly zachráněny 3 stromy, protože 1 tuna vytříděného papíru ušetří až 2 tuny dřeva.
 • 700 kg PET lahví bylo vytříděno a lze jej opětovně použít na výrobu až 500 pytlů na tělocvičných pytlů


UMÝVATELNÉ ZPĚTNĚ POUŽITELNÉ PLASTOVÉ KELÍMKY

 • Používáním omyvatelných kelímků, pokud předpokládáme použití alespoň na 5ti akcích, ušetříme přibližně 7,5 tuny plastového odpadu.
 • Nutnost přepravy kelímků kvůli mytí a skladování má však negativní dopad na uhlíkovou stopu festivalu.

UHLÍKOVÁ STOPA

 • Na základě výpočtů je doprava zodpovědná za 77 % uhlíkové stopy festivalu, přičemž jen umělci urazili celkem asi 568 000 km
 • Přibližně 19 % uhlíkové stopy festivalu je způsobeno odpadem
 • Spotřeba paliva pro generátory má minimální vliv
 • Nejlepším řešením je cestování shuttle busy nebo na kole (0 % emisí).
 • Jeden let kolem Evropy vyprodukuje téměř 4krát více skleníkových plynů než jízda autobusem


JAK MŮŽETE POMOCI PŘÍMO NA FESTIVALU?

 • Recyklujte správně - pokud recyklujete správně, odpad se dostane tam, kam potřebujete. Pokud tomu tak není, může dojít k poškození ostatních odpadů, a proto skončí ve směsném odpadu.
 • Šetřete vodou - po použití zavřete kohoutky a neplýtvejte vodou. Sprchujte se jen tak dlouho, jak je potřeba.
 • Stany a spacáky, které již nepotřebujete, odneste k informačnímu stánku. Předáme je Armádě spásy, aby je mohla ještě využít.

JAK BÝT ODPOVĚDNĚJŠÍ?

 • Nekupujte věci, které nepotřebujete
 • Recyklujte
 • používejte znovupouživatelné kelímky/lahve
 • Pokud jdete nakupovat potraviny, použijte vlastní nákupní tašku 
 • Nezapomeňte zavřít kohoutky, abyste neplýtvali vodou
 • Používejte hromadnou dopravu
 • Věci, které nepotřebujete, darujte jiným lidem nebo je s někým vyměňte
 • Vyhněte se obalům z více než jednoho materiálu
 • Nakupujte místní potraviny, které necestují přes celý svět