Rollin’ Green

JAK SE STARÁME O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Z našich domovů, přes kancelář Beatworx, až na festival! Jsme si vědomi toho, že to, co děláme, může v některých ohledech škodit životnímu prostředí. Proto chceme, aby naše kroky byly co nejmenší zátěží pro životní prostředí, a účastníme se ekologických postupů, které mají smysl a vrací to zpět životnímu prostředí. Tuto rovnováhu musíme udržovat.

2023

OSVĚTA V OBLASTI SPRÁVNÉHO ODHAZOVÁNÍ NEDOPALKŮ A UMÍSTĚNÍ POPELNÍKŮ NA FESTIVALU

2022

Eco Camp

Oddělená zóna v kempu pro ty, kteří preferují udržitelnější prostředí a mít možnost pohodlněji třídit veškerý odpad.

2021

Let It Roll Save The Rave

Třídicí linka, která je přímo na místě konání festivalu, pomáhá lépe třídit celkový odpad z festivalu. Linka třídí plasty a PET, hliník, organický odpad a gastroodpad. Papír a sklo se sbírají pouze v areálu festivalu a putují rovnou do určených kontejnerů.

2020

získání grantu od TAČR na projekt  "Enviromentální a behaviorální výzkum chování účastníků hudebních festivalů" (společně s ČZU a UK)

Zahájení spolupráce s greenfluencerou Dewi - ambsadorkou programu Rollin' Green

2019

Zrušení používání jednorázových brček na festivalu

2018

Zavedení kompostovatelného nádobí


Kompostovatelné talíře a příbory ze dřeva byly zavedené jednotně pro všechny stánkaře, aby poté mohly putovat do gastroodpadu a z něj do kompostu nebo do bioplynky.

2017

Zavedení barevných košů "Green points" na tříděný odpad 

Díky těmto nádobám se může na festivalu třídit odpad a dále recyklovat. Nevytváří se tak více směsného odpadu. 

2015

ZALOŽENÍ PROGRAMU ROLLIN' GREEN

Náš ekologický program, který má za cíl zastřešovat a vést ekologické aktivity na festivalu.

2014

Zavedení zálohovaných kelímků, které slouží na více použití

Zálohovaný vratný kelímek je omyvatelný, tedy může sloužit na více použití a předchází se tak vzniku jednorázového plastového odpadu.

Sezení z použitých petlahví

NÁŠ PROJEKT ROLLIN’ GREEN

Naši ekologickou a environmentální iniciativu jsme zastřešili projektem Rollin' Green. Zabýváme se především tím, jak co nejvíce chránit životní prostředí před festivalem, během něj i po něm a snížit tak naši ekologickou stopu. Některé aktivity, které v rámci projektu děláme, jsou pro vás - naše fanoušky - neviditelné, abyste si festival maximálně užili. Proto na festivalu najdete náš Rollin' Green Point, kam se můžete přijít informovat o našem projektu a o tom, jak můžete přispět k jeho úspěchu. Je pro nás také důležité vás v této oblasti vzdělávat, proto máte možnost zúčastnit se našich workshopů, které v Rollin' Green Pointu pořádáme.


V JAKÝCH OBLASTECH SE SNAŽÍME POMOCI?

 • Třídění a eliminace odpadu
 • Snížení uhlíkové stopy
 • Snížení spotřeby vody
 • Recyklace, reuse a upcyklace


TŘÍDĚNÍ A ELIMINACE ODPADU

První oblastí, kterou se v projektu zabýváme, je snížení a třídění odpadu. Jako festival vytvoříme za 3 dny až 80 tun odpadu. S každým dalším ročníkem festivalu se nám díky vaší aktivní spolupráci daří toto číslo snižovat a zároveň ještě lépe třídit.

 • Na "green points" na festivalu třídíme plast, hliník, bioodpad a gastroodpad. Nyní na festivalu nenajdete koš na papír - festival neprodukuje téměř žádný čistý použitý papír, který by se dal recyklovat. Místo toho třídíme papír v zázemí, včetně skla z barů.
 • Na festivalu nenajdete plastová ani jiná brčka. Ušetříme tím tak další zbytečný jednorázový odpad.
 • Jídlo se podává na kompostovatelném nádobí a příbory jsou vyrobeny ze dřeva, které lze po použití kompostovat. Díky tomu šetříme další jednorázové plasty.
 • Naši stánkaři třídí použitý olej a gastroodpad do speciálních kontejnerů, čímž zajišťují efektivní likvidaci a zabraňují kontaminaci tříděného odpadu.
 • Ve food zónách jsou umístěny koše na gastroodpad, do kterých třídíme kompostovatelné nádobí včetně příborů a ubrousků.

KAM PUTUJE ODPAD Z FESTIVALU?

 • Hliníkový šrot (např. plechovky) putuje do automobilového průmyslu, kde se zpracovává a používá na výrobu karoserie nebo ráfků kol.
 • Bioodpad, včetně kompostovatelného nádobí, putuje do kompostáren a bioplynek. Kompostárny odpad zpracovávají a využívají jej k hnojení dalších plodin a bioplynky vyrábějí alternativní zdroj energie.
 • Tříděný odpad (plast, sklo, papír) putuje do specializovaných zpracovatelských firem, které odpad správně zpracují a následně nabízí jeho recyklát k dalšímu využití.
 • Použitý olej od stánkařů se shromažďuje ve speciálních nádobách a následně se předává specializované společnosti, která jej využívá k výrobě metylesteru (přidává se do nafty jako biopalivo). Další využití je v kosmetickém průmyslu, gumárenském průmyslu a samozřejmě v chemickém průmyslu.
 • Z některých použitých festivalových PVC bannerů se vyrábí upcyklovaný festivalový merch.
 • Stany a spacáky, které jsou v použitelném stavu a jsou předány do informačního stánku na festivalu, jsou darovány sociálnímu zařízení Armády spásy.

SLOŽENÍ ODPADU

 • 2,28 tuny vytříděného plastu ušetřilo 0,9 km přírodních zdrojů
 • Vytříděním 740 kg papíru byly zachráněny 3 stromy, protože 1 tuna vytříděného papíru ušetří až 2 tuny dřeva.
 • 700 kg PET lahví bylo vytříděno a lze jej opětovně použít na výrobu až 500 pytlů na tělocvičných pytlů


ZÁLOHOVANÉ OMYVATELNÉ  KELÍMKY

 • Používáním omyvatelných kelímků, pokud předpokládáme použití alespoň na 5ti akcích, ušetříme přibližně 7,5 tuny plastového odpadu.

Naše čísla odpadu v tunách

Year 2017 2018 2019 2022*
Communal waste 104 94.8 65.5 58.98
Plastics and PET 2,8 2,28 2,88 8,06
Paper 1 0,74 1,98 2.162*
Glass 2 3 0.8 1,02*
Bio & gastro waste 0.72 1,345 1,26 4,26
Total 111,43 102,39 74,42 74,48

* in 2022, the festival had the highest attendance and also saw the first use of a sorting line at the festival site

** in 2022, paper was sorted only from behind the festival

*** glass is collected before entering the festival and from the bars; it is forbidden to bring glass into the festival

SNÍŽENÍ UHLÍKOVÉ STOPY

Uhlíková stopa vypočítává množství skleníkových plynů, které se uvolňují do ovzduší při určité lidské činnosti. Konkrétně v souvislosti s festivalem se jedná například o jízd autem, let letadlem nebo jinou činnost, při níž se spotřebovává energie. Vysoká uhlíková stopa škodí klimatickým změnám, a proto se snažíme, aby byla co nejnižší

 •  Zajišťujeme SHUTTLE BUSY, které můžete využít k dopravě na festival.
 •  Při nákupu letenek přispíváme na tzv. offsetovou kompenzaci.*

* Offsetová kompenzace představuje snížení emisí skleníkových plynů, které vypouštíme do atmosféry. Kompenzace vznikne buď financováním výsadby zeleně nebo podporou obnovitelných zdrojů energie (soláry, větrníky, biomasa).

SNÍŽENÍ SPOTŘEBY VODY

V roce 2022 jsme na festivalu zvýšili počet tzv. vodních vaků, které nám umožňují předzásobit se vodou na dobu konání festivalu. Většinu vody je tak nyní možné čerpat z místního vodovodu. Tím se snižuje množství vody dovážené v cisternách z okolních měst. I přesto se snažíme vodou šetřit, proto prosíme, šetřete s námi - např. vypínejte vodu během čištění zubů.

 • Postupně umisťujeme na festival kohoutky s časovačem, které automaticky vypínají vodu.
 • Místa s běžnými ručními kohoutky hlídá dobrovolník. Tím, že sami zodpovědně vodu zastavíte,  pomůžete nám ji šetřit. Vypnutím vody při čištění zubů ušetříte až 560 litrů vody týdně. 


RECYCLACE A UPCYCLACE

Správné třídění zahrnuje také správnou likvidaci separovaného odpadu. Nejlepším řešením je použít danou věc několikrát, tj. recyklovat ji tak, aby nesloužila jen jednou (např. papírová taška). Když to u něčeho není možné, je čas na "upcyklaci", což je vylepšení stávající věci pro jiný, třeba i odlišný účel.

 • Některé materiály použité na stavbu stagí (PVC bannery) jsou recyklovány a použity na výrobu festivalového merche.
 • Sbíráme a darujeme stany a spací pytle zanechané na festivalu lidem v nouzi.
 • Plast, který jsme vytřídili v roce 2018 na festivalu, se díky platformě CYRKL stal PET vláknem pro 3D tisk (= materiál zpracovaný po recyklaci PET a určený k dalšímu použití). Z něj vznikla socha Kaleidoskop, která se stala vítězným návrhem soutěže Fakulty architektury ČVUT v Praze a Ministerstva průmyslu a obchodu. Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně byla tato socha vydražena za 160 000 Kč.

NAŠE CÍLE

 • Zaměřit se na správné odhazování cigaretových nedopalků - vzhledem k tomu, že se nedopalky rozkládají až 15 let a velmi znečišťují životní prostředí, rádi bychom na festivalu zavedli dostatek popelníků.
 • Festival bez jednorázových plastů - tj. bez brček, plastových lahví, jednorázových kelímků, nádobí a příborů.
 • Snížit spotřebu fosilních paliv a uhlíkovou stopu prostřednictvím sdílení aut, veřejné dopravy nebo ekologických taxíků.
 • Zpracování veškerého bioodpadu a gastroodpadu pro další využití na festivalu.
 • Snížit spotřebu vody. Nainstalovat časovače a perlátory na všech místech festivalu.
 • Vzdělávat návštěvníky k vyšší odpovědnosti k životnímu prostředí prostřednictvím workshopů a diskusí.

UHLÍKOVÁ STOPA

 • Na základě výpočtů je doprava zodpovědná za 77 % uhlíkové stopy festivalu, přičemž jen umělci urazili celkem asi 568 000 km.
 • Přibližně 19 % uhlíkové stopy festivalu je důsledkem odpadu.
 • Spotřeba paliva pro generátory má minimální vliv.
 • Nejlepším řešením je cestování shuttle busy nebo na kole (0 % emisí).
 • Jeden let kolem Evropy vyprodukuje téměř 4krát více skleníkových plynů než jízda autobusem.


JAK MŮŽETE POMOCI PŘÍMO NA FESTIVALU?

 • Třiďte správně odpad - pokud třídíte správně, odpad se dostane tam, kam je třeba. Pokud tomu tak není, může dojít k poškození ostatního odpadu, a následně by tak skončil ve směsném odpadu.
 • Šetřete vodou - po použití zavřete kohoutky a neplýtvejte vodou. Sprchujte se jen tak dlouho, jak je potřeba.
 • Stany a spacáky, které již nepotřebujete, odneste na informační stánek. Předáme je Armádě spásy, aby je mohla ještě využít.

JAK BÝT ODPOVĚDNĚJŠÍ?

 • Nekupujte věci, které nepotřebujete.
 • Recyklujte.
 • Používejte zálohované kelímky nebo vlastní lahve.
 • Pokud jdete nakupovat potraviny, použijte vlastní nákupní tašku. 
 • Nezapomeňte zavírat kohoutky, ať neplýtváte vodou.
 • Využívejte hromadnou dopravu.
 • Věci, které nepotřebujete, darujte jiným lidem nebo je s někým vyměňte.
 • Vyhněte se obalům z více než jednoho materiálu.
 • Nakupujte lokální potraviny, které necestují přes celý svět.