ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Vaše osobní údaje střežíme jako oko v hlavě. Abychom vás informovali o tom, jak s vašimi údaji pracujeme, připravili jsme pro vás tyto zásady zpracování osobních údajů („Zásady“).

Jsme společnost Beatworx s.r.o., IČO: 082 62 021, se sídlem Prokopova 148/15, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 315901 („my“). Provozujeme webové stránky www.letitroll.cz („Web“) a pořádáme různé festivaly, koncerty a jiné akce („Akce“), na které si můžete prostřednictvím Webu koupit vstupenku („Vstupenka“). Jsme správce vašich osobních údajů.

Máte-li jakýkoli dotaz, napište nám e-mail na info@beatworx.cz. Jsme tu pro vás a rádi vám s čímkoliv pomůžeme.

Tyto Zásady jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (možná ho znáte pod zkratkou GDPR) a najdete v nich informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, proč a jak s nimi pracujeme anebo taky jak dlouho je budeme uchovávat. Týká se to jak těch, kdo si u nás koupili Vstupenku, účastníků našich Akcí, tak i ostatních uživatelů Webu.  


Opravdu vaše osobní údaje potřebujeme?

Vaše osobní údaje se vždy snažíme zpracovávat v co nejmenším rozsahu. Někdy je ale jejich zpracování nevyhnutelné, třeba pokud si chcete zakoupit Vstupenku nebo se zúčastnit naší Akce, vaše osobní údaje potřebujeme, abychom vám to mohli umožnit. Můžeme vás ale ujistit, že vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat s využitím automatizovaného individuálního zpracování, které by mělo pro vás jako pro subjekt údajů právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýkalo.


Od koho vaše osobní údaje získáváme?

Pokud si kupujete Vstupenku pro sebe, získáme údaje přímo od vás. Pokud ale kupujete Vstupenku někomu jinému, můžete nám předat jeho osobní údaje. V takovém případě odpovídáte za to, že nám tyto údaje můžete předat a máte k tomu všechna potřebná oprávnění.


Jak zpracováváme vaše osobní údaje? 

Vaše osobní údaje zpracováváme různě podle toho, jaký spolu máme vztah. Záleží na tom, zda jste si u nás zakoupili Vstupenku, jdete na naši Akci anebo si jen procházíte náš Web bez toho, abychom mezi sebou měli jakýkoliv vztah:


A) Pokud jste si u nás na Webu zakoupili Vstupenku, zpracováváme tyto vaše osobní údaje:

 • Identifikační údaje. Ty nám slouží k tomu, abychom vás mohli identifikovat při uzavření smlouvy mezi námi. Patří mezi ně například jméno, příjmení, adresa.

 • Kontaktní údaje. Ty využíváme, abychom vás mohli kontaktovat, pokud bude třeba. Patří mezi ně telefon a e-mailová adresa.

 • Fakturační a bankovní údaje. Ty zpracováváme v souvislosti s identifikací a prováděním plateb. Jde například o informace objevující se na fakturách, bankovní spojení a informace o přijatých nebo odeslaných platbách.

 • Informace obsažené ve smlouvě. Jde o podrobnosti o Vstupence a Akci, na kterou jste si Vstupenku zakoupili, a další podrobnosti týkající se smlouvy mezi námi. 

 • Informace z naší komunikace. V tomto případě jde hlavně o informace v e-mailech, záznamy z telefonických hovorů nebo informace uvedené v kontaktních formulářích, obsah naší komunikace a informace o smlouvách uzavřených prostřednictvím Webu.

A tyto údaje pak zpracováváme pro tyto účely a po tuto dobu:

Jaký je právní základ pro zpracování dle GDPR?

Plnění povinností ze smlouvy nebo v rámci předsmluvního jednání. (článek 6 odst. 1 b) GDPR).


Proč vaše údaje zpracováváme?

Abychom vám mohli dodat Vstupenku a následně vám umožnit vstup na Akci.


Jak dlouho je budeme zpracovávat?

Po dobu trvání smlouvy anebo do doby zániku všech práv a povinností ze smlouvy.


Jaké konkrétní údaje pro tento účel zpracováváme?

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Fakturační a bankovní údaje

Informace obsažené ve smlouvě

Informace z naší komunikace


Jaký je právní základ pro zpracování dle GDPR?

Splnění právních povinností, které nám ukládají právní předpisy (článek 6 odst. 1 c) GDPR).


Proč vaše údaje zpracováváme?

Abychom splnili veškeré právní povinnosti, které se na nás vztahují.


Jak dlouho je budeme zpracovávat?

Po dobu určenou v konkrétním právním předpisu, podle kterého plníme naše povinnosti. Například osobní údaje, které souvisí s daňovými záležitostmi, uchováváme po dobu 10 let od konce daného daňového období.


Jaké konkrétní údaje pro tento účel zpracováváme?

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Fakturační a bankovní údaje

Informace obsažené ve smlouvě

Jaký je právní základ pro zpracování dle GDPR?

Je to v našem oprávněném zájmu (článek 6 odst. 1 f) GDPR).


Proč vaše údaje zpracováváme? Na jak dlouho a jaké konkrétně?

a) Abychom mohli chránit a vymáhat své nároky. V takovém případě budeme Vaše údaje zpracovávat po dobu až 15 let. To odpovídá nejdelší možné promlčecí lhůtě stanovené právními předpisy. Konkrétně to mohou být: Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Fakturační a bankovní údaje, Informace obsažené ve smlouvě, Informace z naší komunikace. 


b) Abychom mohli zlepšovat naše služby a provádět průzkumy vaší spokojenosti s našimi službami a Akcemi. V takovém případě budeme Vaše údaje zpracovávat po dobu 2 let po uskutečnění vašeho nákupu. Konkrétně to mohou být: Kontaktní údaje, Informace obsažené ve smlouvě, Informace z naší komunikace. 


c) Abychom vám mohli zasílat newslettery. V takovém případě budeme Vaše údaje zpracovávat po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi námi, případně do doby, než vznesete námitku proti tomuto zpracování, např. odhlášením se z odběru našich newsletterů. Konkrétně se jedná jen o vaše Kontaktní údaje. 

B) Pokud se zúčastníte naší Akce a uzavíráme tedy spolu smlouvu o účasti na Akci (a Vstupenku vám třeba i koupil někdo jiný), zpracováváme tyto vaše osobní údaje:

 • Identifikační údaje. Ty nám slouží k tomu, abychom vás mohli identifikovat při vstupu na Akci. Patří sem ty údaje, které nám poskytnete vy nebo ten, kdo vám koupil Vstupenku, půjde především jméno, příjmení a další informace uvedené na Vstupence.

 • Informace týkající se konání Akce. Jedná se o podrobnosti o Akci, které se účastníte, například termín nebo místo konání.

 • Informace z naší komunikace. Pokud spolu nějakou vedeme.

 • Vaše podoba. Na Akcích fotíme a natáčíme, na fotkách a videích tak může být zachycena vaše podoba.

A tyto údaje pak zpracováváme pro tyto účely a po tuto dobu:

Jaký je právní základ pro zpracování dle GDPR?

Plnění povinností ze smlouvy nebo v rámci předsmluvního jednání. (článek 6 odst. 1 b) GDPR).


Proč vaše údaje zpracováváme?

Abychom vám mohli umožnit zúčastnit se Akce.


Jak dlouho je budeme zpracovávat?

Po dobu trvání smlouvy anebo do doby zániku všech práv a povinností ze smlouvy.


Jaké konkrétní údaje pro tento účel zpracováváme?

Identifikační údaje

Informace týkající se konání Akce 

Informace z naší komunikace

Jaký je právní základ pro zpracování dle GDPR?

Splnění právních povinností, které nám ukládají právní předpisy (článek 6 odst. 1 c) GDPR).


Proč vaše údaje zpracováváme?

Abychom splnili veškeré právní povinnosti, které se na nás vztahují.


Jak dlouho je budeme zpracovávat?

Po dobu určenou v konkrétním právním předpisu, podle kterého plníme naše povinnosti.


Jaké konkrétní údaje pro tento účel zpracováváme?

Identifikační údaje

Informace týkající se konání Akce 

Informace z naší komunikace 

Jaký je právní základ pro zpracování dle GDPR?

Je to v našem oprávněném zájmu (článek 6 odst. 1 f) GDPR).


Proč vaše údaje zpracováváme? Na jak dlouho a jaké konkrétně?

a) Abychom mohli chránit a vymáhat své nároky. V takovém případě budeme Vaše údaje zpracovávat po dobu až 15 let. To odpovídá nejdelší možné promlčecí lhůtě stanovené právními předpisy. Konkrétně to mohou být: Identifikační údaje, Informace obsažené ve smlouvě.


b) Abychom mohli zlepšovat naše služby a provádět průzkumy vaší spokojenosti s našimi službami a Akcemi. V takovém případě budeme Vaše údaje zpracovávat po dobu 1 roku po uskutečnění vašeho nákupu. Konkrétně to mohou být: Kontaktní údaje, Informace obsažené ve smlouvě, Informace z naší komunikace.

Jaký je právní základ pro zpracování dle GDPR?

Souhlas (článek 6 odst. 1 a) GDPR a § 84 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).


Proč vaše údaje zpracováváme?

Abychom mohli na Akci fotit a natáčet. 


Jak dlouho je budeme zpracovávat?

Po dobu 3 let od pořízení záznamu (fotografie nebo videa). Po uplynutí této doby nesmažeme už zveřejněné fotografie a videa, ale už je nebudeme znovu zveřejňovat, propagovat apod.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, třeba tím, že nám napíšete na e-mail. Pokud nechcete, abychom vaše fotky nebo videa dále zpracovávali, dejte nám vědět a my je odstraníme všude tam, kde to bude v našich reálných silách, a pokud nebudeme toho názoru, že máme oprávněný zájem na jejich dalším užívání.

Pokud si nepřejete být na Akci audio-vizuálně zachycen/a, sdělte to prosím fotografovi či kameramanovi, když budou záznam pořizovat. V takovém případě nebudete na záznamu zachyceni.


Jaké konkrétní údaje pro tento účel zpracováváme?

Vaše podoba.

C) Pokud si procházíte náš Web anebo přes něj nakupujete, zpracováváme tyto vaše osobní údaje:

 • Kontaktní údaje. Abychom vám mohli posílat naše newslettery, pokud se přihlásíte k jejich odběru, potřebujeme váš e-mail.

 • Cookies. Pro chod a fungování Webu využíváme cookies. 

A tyto údaje pak zpracováváme pro tyto účely a po tuto dobu:

Jaký je právní základ pro zpracování dle GDPR?

Údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu (článek 6 odst. 1 a) GDPR).


Proč vaše údaje zpracováváme?

Abychom vám mohli zasílat naše newslettery, pokud se přihlásíte k jejich odběru.


Jak dlouho je budeme zpracovávat?

Po dobu 3 let od udělení souhlasu, případně do doby, než vznesete námitku proti tomuto zpracování, např. odhlášením se z odběru našich newsletterů. 


Jaké konkrétní údaje pro tento účel zpracováváme?

Kontaktní údaje.

Jaký je právní základ pro zpracování dle GDPR?

Více informací najdete dále v části o cookies. 


Proč vaše údaje zpracováváme?

Abychom měli přehled, jak náš Web využíváte, odkud na něj přicházíte i jaké naše zboží vás nejvíc zajímá.


O jaké údaje se jedná a jak dlouho je budeme zpracovávat?

Více informací o tom, jak cookies využíváme najdete dále v části o cookies.

Jak je to s cookies?

Pro správné fungování Webu využíváme my i naši partneři cookies. Cookies rozdělujeme na nezbytné, funkční, analytické a marketingové. 

Nezbytné cookies jsou potřebné pro to, aby Web běžel správně. Pro použití těchto cookies nevyžadujeme vás souhlas. Je to náš oprávněný zájem na tom, aby Web běžel v pořádku. Jejich použití ale můžete odmítnout po kliknutí na ikonku cookies v levém dolním rohu Webu.. Pokud ale tyto cookies odmítnete, Web se vám nemusí zobrazovat správně a jeho procházení nemusí být stejný zážitek, jako jste zvyklí. 

Analytické cookies nám slouží pro sestavování statistik a přehledů. Jejich pomocí sledujeme návštěvnost Webu i to, odkud jste na Web přišli. K jejich použití potřebujeme váš souhlas. Opět je můžete kdykoliv odmítnout po kliknutí na ikonku cookies v levém dolním rohu Webu. 

Marketingové cookies nám a našim partnerům umožní třeba nabízet Vstupenky na naše Akce prostřednictvím cílené reklamy. K tomu ale potřebujeme váš souhlas. Odmítnout tyto cookies můžete kliknutím na ikonku cookies v levém dolním rohu Webu. 

To, jaké cookies aktuálně využíváme, se dozvíte po kliknutí na ikonku cookies v levém dolním rohu Webu.


Komu vaše osobní údaje předáváme? 

Vaše údaje můžeme předávat i dalším subjektům, a to hlavně proto, abychom zajistili naše efektivní fungování. 

Naši dodavatelé služeb se tak stávají zpracovateli vašich osobních údajů. Jsou ale oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje jen v tom rozsahu, ve kterém si to s nimi dohodneme.

Konkrétně předáváme vaše osobní údaje následujícím subjektům:

 • Společnosti Google Ireland Ltd, která je provozovatelem marketingových nástrojů Google Analytics a Google Ads. Informace o tom, jak Google zpracovává Vaše osobní údaje, najdete zde.

 • Společnosti Meta Platforms Inc., která je například provozovatelem marketingového nástroje Facebook Pixel a dalších analytických nástrojů. Informace o tom, jak Meta Platforms zpracovává Vaše osobní údaje, najdete zde.

 • Společnosti Easol Trading Limited, která nám poskytuje řešení pro prodej Vstupenek. Jde o společnost se sídlem ve Velké Británii, máme s ní ale uzavřenou smluvní doložku, která zaručuje stejný stupeň ochrany dat jako máte v EU.

 • Společnosti Stripe Inc., která nám poskytuje řešení platební brány. Nedostáváme ale od ní žádné informace o vaší platební kartě, pouze informace, zda jste platbu uhradili.

 • Společnosti NFCtron, která zajištuje odbavení vstupenek na místě konání a případně cashless, pokud na akci je.

 • Společnosti Solvicaza účelem zpracování a analýzy dat návštěvníků.

 • Společnosti MailerLite, která poskytuje software na rozesílku newsletteru.

 • V případě Let It Roll Winter můžeme předávat e-mailovou adresu a jméno zákazníka ticketingové společnosti Ticketmaster a Ticketportal, která zajišťuje prodej vstupenek na tuto akci (pro případ vystavení Combo vstupenky).

Vaše osobní údaje můžeme výjimečně také předat orgánům veřejné moci, pokud to bude v našem zájmu nebo pokud nás o to požádají.


Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

Máte právo podat námitku v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu anebo na e-mail. My ji pak nejpozději do jednoho měsíce od obdržení vyhodnotíme.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte také následující práva:

 • Máte právo získat od nás potvrzení, zda vaše osobní údaje zpracováváme. Pokud ano, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a informace, o jaké osobní údaje se jedná.

 • Můžete po nás požadovat opravu nesprávných údajů či doplnění údajů neúplných.

 • Za určitých podmínek jsme také povinni vymazat vaše osobní údaje nebo omezit jejich zpracování, pokud nás o to požádáte. Za určitých podmínek máte i právo na přenos vašich osobních údajů k jinému správci.

 • Máte-li podezření, že dochází k nezákonnému zpracování vašich osobních údajů, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


Tyto Zásady platí od 24. 5. 2024.